Paglalahad ng suliranin sa paggamit ng computer

Maraming kabataan ang nagsasabing sila ay nababagot sa kanilang mga gawain, lalo na sa pag-aaral. Halimbawaang pangangamusta sa kanilang pag - aaralkung sila ba ay may magandang grado o medyo nahihirapanat sa pagtatanong kung mayroon silang mga problemamarahil baka hindi niyo alam na kayo pala ang problema ng inyong mga anak.

Ngunit bakit hindi ito napipigilan? Ilan sa mga ito ay pag-aaral ng inyong mga leksyonpagbabasa ng mga mabubuting babasahinat pagsasagot ng inyong mga takdang aralin. Sinasabi na isa sa malaking salik Paglalahad ng suliranin sa paggamit ng computer bakit nahuhumaling ang mga kabataan na maglaro ng mga kompyuter gamesinternet surfing at social networking ay dahil sa impluwensya ng kanilang mga kkaibigan o mga kabarkada.

Pagkakaroon ng Language Barrier Katulad ng pangalawang suliranin, ang suliranin na ito ay nakaakibat rin sa mga naunang suliranin sapagkat sa paggamit ng dalawang magkaibang wika, nagkakaroon ng limitadong bokabularyo sa parehong wika na nagiging sanhi sa pagkakaroon ng maling interpretasyon, na bumubunga naman sa pagkakaroon ng language barrier.

Maaaring mayroong alam na salita ang taong nagsasalita ng conyo na hindi alam ng taong hindi gumagamit ng salitang ito.

Malaman ang pananaw ng mga mag-aaral sa kasalukuyang umiiral na problema tungkol sa panloloko gamit ang social networks.

Recent Posts

Ang unang kabanata ay bubuuin ng kasaysayan ng kompyuter games mula sa kung saan unang ginawa ang ganitong uri ng bagay at kung anong laro ang mga unang ginawa. Isa ding aspeto ay ang pakikipag-ugnayan. Huwag hayaan ang Cyber World na pumalit sa mga gawaing social at pisikal.

Para sa mga magulangmaglaan ng oras para sa inyong mga anak dahil may mga kabataan na naglalaro upang makalimot sa problema sa kanilang magulang.

Nadodownload na kasi ang halos lahat ng mga laro sa kompyuter kaya maraming kabataan ang nahihihkayat na maglaro nito.

Ang mundo na dapat ay lumilinang sa kanilang mga isipan para magging mga propesyonal sa hinaharap. Isa sa mga ito ay ang kilos ng isang tao.

Ang paglalaro ng mga Computer Games, social networking at sa internet surfing ay hindi nangangahulugan na pagbubulakbol o pagpapabaya sa pag-aaral. Mga masamang epekto ng sobrang pag-lalaro ng kompyuter games: Kung may internet connection maaring makagawa ang isang indibidwal ng account sa anomang social networking sites tulad ng facebookito ay ang mga serbisyong web-based na nagbibigay sa mga indibidwal para bumuo ng isang pangpublikong profile.

Makikita dito na makapangyarihan ang wika. Pag- usapan ninyo ng anak ang nilalaman ng laro. Isa namang artikulo ang nabasa ng mga mananaliksik tungkol sa kasaysayan ng kompyuter games ito naman ay ayon sa artikulo ni Geoff Edgers.

At ang huli at pinakamahalagang aspeto na naapektuhan ng wikang Jejemon ay ang pagwawasto sa paggamit ng wikang Filipino. Kaya naman ang pag-lalaro nang kompyuter ang nagbibigay sa kanila nang kasiyahan at ng mapaglilibangan. Ang pag-lalaro ng mga larong ito ay aksaya sa oras lalo na at kinakain nito ang oras mo upang mapaunlad ang iyong sarili at ang iyong pag-aaral.

Ito ay nagbibigay ng mga halimbawang hindi makakatulong sa paghubog ng mga mag-aaral at sa kanilang pagkatuto. Hindi angkop ang wikang Jejemon sa mga pormal na trabaho partikular na sa mga kumpanya lalong lalo na sa Contact Centers o Business Product Outsourcing dahil ang paggamit ng wikang ito ay maaaring maging sanhi upang hindi maintindihan ng mga kliyente ang nais iparating ng mga empleyado o magkalituhan ang mga taong kasangkot sa ugnayan.

Maraming mga tao ang hindi na nakakakain ng tatlong beses sa isang arawkung kayat matuto tayong magtipid. Matuto tayo na gamitin ang wasto an gating mga oras.

Minsan pa nga sa sobrang adiksyon ay hindi na pumapasok ang mga mag-aaral sa paaralan. Wika bilang makapangyarihan Malaki ang epekto ng wika sa ating pangaraw-araw na pamumuhay sapagkat bawat salita na binibitawan ay maaaring makapagpabago ng ating buhay pati na rin sa iba.

Kabanata 4 : Paglalahad ng Suliranin at ang Kapaligiran nito

Karamihan sa mga Jejemon ay mga taong nakatira sa skwater o tinatawag na informal settler. Ngunit, may masamang epekto rin ang paggamit ng kompyuter.

Ang pangalawang kabanata ay bubuuin ng mga masasamang epekto ng paglalaro ng kompyuter games para sa kalusugan ng mga mag-aaral ng 1-LAM at sa ibang taong dumaranas ng malalang sakit dahil sa paglalaro ng kompyuter games.

Samakatuwidang madalas na paglalaro ng kompyuter games ay nakakasama rin. Ayon sa aming pananaliksik, ang wikang Jejemon ay nakakaapekto sa maraming aspeto ng pang araw araw na buhay ng tao. Dahil sa kagustuhan nilang makisabay sa uso, natututo silang gumamit ng wikang Jejemon lalo na sa pang araw araw nilang pakikipag ugnayan sa ibang tao.

Ibigay ang iyoong pananaw tungkol sa mga isyu na maaaring mabuo. Magkaroon ng iba pang mapagkakaabalahan kaysa sa paglalaro ng kompyuter. Malalaman ang mga dapat gawin upang ang nakikitang mga problema ay gamitin upang mas mapaunlad ang pag-aaral.

Karamihan sa mga mag-aaral ay nagkakaroon ng kakulangan sa kaalaman ukol sa tamang paggamit, pagwawasto at paguunawa ng dalawang wika. Ang kolehiyo at hayskul ang kritikal na panahon kung saan mas marami ang nauugnay sa kompyuter.

Ilan naman sa mga magulang ang nagbibigay ng masamang interpretasyon sa kasamaan na naidudulot ng mga kompyuter. Ang kompyuter games ay mahirap tanggihan lalo na kung ito ay nasa paligid lamang. Kung pagsasamahinmalaki ang pera na nauubos ng kabuuang bilang ng respondent sa kompyuter games at sa iba pa sa loob ng isang lingo.ang epekto ng paglalulong ng mga kabataan sa mga computer games?

marami ang epekto ng computer games sa mga kabataan tulad ng mapapabayaan ang pag-aaral nila at mahihirapan ang kanilang magulang sa paghahanapbuhay dahil kailangan pang idagdag sa budyet ang perang gagamitin sa paglaro.

Sa paggamit ng mga makabagong teknolohiya sa paaralan, kinakailangan ng disiplina sa sarili upang mas maging epektibo ang mga ito sa pag–aaral. Gamitin ang mga ito sa teknolohiya sa wastong paraan na magiging gabay sa pagpapaunlad ng kaisipan na makatutulong ng malaki sa pag-aaral at pagtuturo.

LAYUNIN NG PAG-AARAL Ang isinasagawang pag-aaral ay naghahangad na: Malaman kung hanggang saan ang kaalaman ng mga mag-aaral at magulang sa mga naidudulot ng computer. Malaman ang pananaw ng mga mag-aaral sa kasalukuyang umiiral na problema tungkol sa panloloko gamit ang social networks.

Malalaman ang mga.

Teknolohistang Pinoy

Ito ay isa sa pinakamahalagang bahagi ng pananaliksik. Ito ang pokus o sentro ng pag-aaral. Ang mga katanungang inilahad ay nararapat na masagutang lahat ayon sa pagkakasunod-sunod nito. Mga Anyo/Paraan ng Paglalahad ng Suliranin: 1. Anyong patanong (Question Form) - Ginagamitan ng tanong na "Ano" o "Paano".

2. Dito pumapasok ang suliranin sa araw araw na ugnayan ng tao sa kanyang kapwa dahil unti unti nang nagiging kaswal ang paggamit ng wikang Jejemon at tuluyan nang nakakalimutan ang wikang Filipino.

Isa ding aspeto ay ang pananamit ng tao. Malaki rin ang naging tulong sa atin ng teknolohiya, hindi lamang dito sa Pilipinas, maging sa ibang bansa. Mas napapadali ang ating pang-araw-araw na gawain sa paggamit ng teknolohiya.

Ngunit, ang paglaganap nito ay may masamang epekto rin.

Download
Paglalahad ng suliranin sa paggamit ng computer
Rated 3/5 based on 10 review