Buod ng tondo man ay may langit din

May taglay na mahika at maitim ang kutis. At Buod ng tondo man ay may langit din nahuli na niya ang Ibong Adarna, dapat talian niya ito ng gintong sintas na ibinigay sa kanya ng Ermintanyo.

Pagkatapos ni Florante ay si Aladin naman ang nagsalaysay ng kaniyang buhay. Buod ng Florante at Laura Sa simula ng awit ay makikita ang isang binatang nakagapos sa isang puno ng higera sa gitna ng malawak na gubat sa labas ng kahariang Albanya na pinamumugaran ng mababangis na hayop, nakalulunos na huni ng mga ibon, naglalakihang mga punong-kahoy na may masasangsang na amoy.

Hindi siya nagatubiling patayin ang 2 leon na nakaambang na silain si Florante. Kailangan din niyang umiwas kung ang ibon ay dumumi pagkatapos umawit ng pitong awit. Nangangagwat ang kanilang gulang nang dalawang taon, kung saan si Adolfo ang mas matanda. Ngunit habang tumatagal ang panahon, unti-unti ring napunta kay Florante ang kapurihan ni Adolfo.

Unang nagkita sina Konde Adolfo at Florante sa Atenas kung saan nag-aral sila pareho. Habang nagkukuwentuhan sina Florante at Aladin ay may narining silang nag-uusap na 2 babae. Ngunit hindi ito nagkaroon ng katuparan, kaya sa harap ng kabiguang ito, sinarili niya ang pagsulat nang walang katulong.

Limang buwan pa siyang nanatili sa Krotona. May Taglay na Mahika Blanka Serpyente- isang ahas na may pitong ulo. Kinabukasan hiniling ni Aladin kay Florante na nais niyang malaman kung bakit siya napapunta sa gubat.

Samantalang si Leonora naman ay nagpakasal kay Pedro. Ang lahat pala ng naganap sa palasyo, ang pagpatay sa hari at Duke Briseo ay pakana ni Adolfo. Anong laking tuwa nina Florante at Aladin nang malamang ang nagsisipag-usap pala ay sina Laura at Flerida.

Ito ay isinasalaysay niya kay Aladin, ang Morong nagligtas sa kanya mula sa mga leon nang siya ay nakagapos pa dahil sa Konde Adolfo. Menandro Si Menandro ang matalik na kaibigan ni Florante sa Atenas na lumigtas din ng buhay ni Florante mula sa mga tagang nakakamatay ni Adolfong kanyang tinaga nang kanyang tangkaing patayin si Florante sa isang dula-dulaan nila sa kanilang paaralan sa Atenas.

Sumang-ayon si Don Diego sa masamang balak ng kanyang kapatid.

Nang malaman ni Haring Salermo na matagal ng magkakilala sila Juan at Maria nagalit siya at kanyang isinumpa ang anak na si Donya Maria. Sa simula, binalak ni Rizal na ang bawat bahagi ng nobela ay ipasulat sa ilan niyang kababayan na nakababatid sa uri ng lipunan sa Pilipinas at yaon ay pagsasama-samahin niyang upang maging nobela.

Elias Piloto at magsasakang tumulong kay Ibarra para makilala ang kanyang bayan at ang mga suliranin nito. Itinulad niya ito sa isang bulok sa lipunan na nagpapahirap sa buhay ng isang tao.

Hindi nagtagal at nakasal ang 2 at naging hari at reyna sa Albanya. Si Aladin at Florante ay nagkita nang hindi sinasadya, at karamihan ng mga bahagi ng awit ay isinasalaysay sa kanya ni Florante. Kanilang sinaktan si Don Juan hanggang siya ay mawalan ng malay.

Donya Juana- ang kapatid ni Donya Leonora at prinsesang ikinulong sa balon. Nang makarating sa Berbanya, Si Diego ay ikinasal kay Juana, ngunit si Prinsesa Leonora ay humingi ng pitong taon bago magpakasal kay Pedro.

Isang negrito at negrita ang inilabas ni Maria. Isang araw samantalang nasa Etolya si Florante ay tumanggap siya ng sulat mula sa hari na nagsasaad ng madaling pagbalik niya sa Albanya.

Muling sinalakay ng pangkat ni Miramolin ang Albanya ay nagaping muli ni Florante ang mga kalaban. Habang nag-uusap ang 4 ay siya namang pagdating ng hukbo ni Menandro na ang hanap ay si Adolfo.

Nang marinig niya ito, siya ay nagpasya na hanapin ang kaharian ng Delos Crsital. Anak ni Duke Briseo, siya ay ang mang-iibig ni Laurang Prinsesa ng Kaharian ng Albanyang namataan ni Florante bago siya sumabak sa isang digamaan nang ang bayan ng kanyang inang, si Prinsesa Floresca, Krotona ay sinakop ng mga Morong Persyano.

Ngunit hindi natuloy ang pagbitay kay Aladin, nang nangako si Flerida na kanyang pakakasalan ang Sultan, isang pangako na hindi rin natuloy nang tumakas si Flerida sa mismong araw ng kasal; ang naging hatol na lamang kay Aladin ay pagpapatalsik mula sa Persyang kailanman ay hindi niya mababalikan.

Anak ng Haring Linceo ng Albanya, siya ang prinsesa ng kahariang ito. Subalit hindi natuloy ito sapagkat nang gabing ito ay pinatapon siya sa malayong lugar ay pinagbilinang kung nais pa niyang mabuhay ay huwag na siyang magbalik sa Persya kailanman.

At sa Berlin natapos ni Rizal ang huling bahagi ng nobela.Mga Tauhan sa Ibong Adarna. Pangunahing Tauhan. Ibong Adarna - ang mahiwagang ibon; Haring Fernando - pinakamakapangyarihang hari; Don Pedro - ang panganay na may pag-inggit kay Don Juan.; Don Diego - ang pangalawa at sunudsunuran kay Don Pedro; Don Juan - ang bunso at determinadong anak; Ibang pang mga tauhan.

Donya Leonora - ang prinsesa na iniligtas ni Don Juan sa serpyente; .

Download
Buod ng tondo man ay may langit din
Rated 4/5 based on 41 review